015 - 310 52 50    /    info@hzbadvies.nl
 

Salarisadministratie

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de salarissen van uw medewerkers. Ondanks dat er al jaren wordt gesproken over lastenverlichting komt dit tot op heden niet echt van de grond. Wij kunnen aan u eventueel noodzakelijke professionele ondersteuning geven.

Op het gebied van salarisverwerking bieden wij een u een compleet pakket dat verder gaat dan het draaien van een salarisspecificatie. In overeenstemming van uw wensen kunnen wij een groot deel van uw administratieve werkgeverstaken overnemen. Hierbij krijgt u een pakket op maat volgens uw eigen wensen. Onze dienstverlening kan onder andere uit de volgende taken bestaan:

  • Het vervaardigen van salarisspecificaties en overzichten
  • Verzorgen van loonbelastingaangiften
  • Opstellen en aanpassen arbeidsovereenkomsten
  • Toepassen afdrachtverminderingen en andere fiscaal toelaatbare regelingen
  • Opstellen jaaropgaven werknemers en jaarrapportages voor overige instellingen
  • Berekenen loonkosten

Als opdrachtgever hebt u de keuze om de salarisspecificaties en overzichten op papier of elektronisch te ontvangen. 

Daarnaast kunnen wij u helpen bij het maken van keuzes inzake het afwentelen van risico’s welke u als werkgever loopt. Wij kunnen u adviseren omtrent de verzekeringsproducten welke u hiervoor kunt aanschaffen.
Wanneer er problemen zijn kunnen wij u ook bijstaan, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid meldingen, ontslagprocedures, bezwaarschriften en dergelijke. In dergelijke situaties kunnen wij ten allen tijde specialistisch advies inwinnen binnen een vertrouwd netwerk.

Opbellen
Info